Menı
Your Cart

Izjava o odustanku od ugovora

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ROBE NA DALJINU

 

Popunjava kupac:

(obavezna polja)

Ovim Vas obaveštavam da odustajem od ugovora o prodaji sledeće robe na daljinu:

 

1.       

 

2.       

 

3.       

 

4.       

PODACI O POTROŠAČU

 

Broj porudžbine:

(obavezna polja)

 

Datum kupovine

(obavezna polja)

 

Datum prijema robe:

(obavezna polja)

 

Email adresa:

(obavezna polja)

 

Broj telefona:

(obavezna polja)

 

Adresa stanovanja: (obavezna polja)

 

Razlog povrata robe:

(obavezna polja)

 

 

Datum popunjavanja obrasca:

(obavezna polja)

 

Svojeručni potpis podnosioca:

(obavezna polja)

 

Broj tekućeg računa kupca i naziv banke na koji će biti izvršen povrat novca:

(obavezna polja)

 

 

Napomene za potrošača:

 

1.    Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz članova 34 i 35 Zakona o zaštiti potrošača. Jednostranim raskidom ugovora potrošač se oslobađa ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe.

2.    Cena robe biće vraćena potrošaču nakon što roba bude vraćena Internet prodavnici. Internet prodavnica ima pravo da uskrati vraćanje novca ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, usled potrošačevog neadekvatnog ili nepravilnog rukovanja istom. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

3.    Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti je u ispravnom stanju, nekorišćenu i u originalnom pakovanju na kome ne sme biti oštećenja i sa svim etiketama i deklaracijama.

4.    Potrošač je dužan da vrati robu Internet prodavnici ili licu ovlašćenom od strane Internet prodavnice, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema robe. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka gore navedenog roka od 14 dana.

5.    Troškove vraćanja robe i novca snosi isključivo potrošač, izuzev u slučajevima kada potrošač od Internet prodavnice dobije pogrešan proizvod. Roba mora biti poslata preporučenom pošiljkom, sa dokazom o uručenju službi dostave,

6.    Podaci koje potrošač unese u obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, služe isključivo u svrhe evidentiranja izmena u prometu robe i Internet prodavnica ih neće koristiti u druge svrhe.