Menı
Your Cart

Pravilnik o reklamacijama


PRAVILNIK O REKLAMACIJAMA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom Internet prodavnica NUSHOPPER.COM uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe kupljene putem sajta www.nushoper.com, kao i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Internet prodavnice u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

 

Član 2.

Potrošač, u smislu ovog pravilnika, jeste svaka osoba koja putem interneta na sajtu www.nushopper.com izvrši kupovinu.

 

Član 3.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

 

Član 4.

Reklamacija se podnosi slanjem popunjenog Reklamacionog lista na email adresu: reklamacije@nushopper.com. Reklamacioni list je dat u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni deo.

 

Nakon prijema mejla, Internet prodavnica će dostaviti Kupcu adresu na koju je potrebno poslati robu sa original popunjenim i potpisanim Reklamacionim listom. Troškove slanja poštom reklamirane robe snosi Kupac.

 

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:

Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom,

Dostavi original popunjen reklamacioni list,

U reklamacionom listu navede razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja reklamacije.

 

Član 5.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija Internet prodavnice. 

Odgovor na izjavljenu reklamaciju, potrošaču će biti poslat u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije. 

Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

 

Član 6.

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Internet prodavnice, Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom, za nov ispravan proizvod ili otklanjanje nedostatka na proizvodu - ukoliko je to moguće,

Umanjenje cene uz zadržavanje kupljenog proizvoda,

Vraćanje uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće - povrat novca potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun potrošača, u roku od 15 dana od dana usvajanja reklamacije.

 

Član 7.

U slučaju neosnovanosti prigovora, odnosno neprihvatanja reklamacije, Internet prodavnica će vratiti proizvod potrošaču o trošku potrošača, sa obrazloženjem iz kog razloga je reklamacija odbijena.

 

Član 8.

Na sve što nije definisano ovim Pravilnikom, primenjuju se Opšti uslovi Internet prodavnice.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 26.04.2021. godine.